SOLUCIONS D'ENGINYERIA
Instal·lacions | Telecomunicacions | Entorn Ferroviari | Carreteres

“La nostra missió és desenvolupar projectes d'enginyeria
que aportin solucions eficients,
sempre sota una mateixa premissa:
excel·lència i seguretat a un cost raonable.”

Què fem?

Desenvolupem projectes i executem direccions d’obra
i assistències tècniques en diferents àmbits

instal·lacions
Instal·lacions
 • Mitja i baixa tensió
 • Il·luminació
 • Climatització
 • Ventilació de confort i d’emergència
 • Megafonia i interfonia
 • Sistemes de protecció contra incendis
 • Portes automàtiques d’accés i sectorització de túnel
 • Transport vertical (escales mecàniques i ascensors)
 • Pous de bombament
Telecomunicacions
 • Sistemes de comunicacions de veu i dades
 • Telecontrol
 • Sistemes de comunicacions i telecomandament d’instal·lacions fixes
 • Sistemes de comunicació tren-terra
 • Centres de control
 • Sistemes de videovigilància
entorn ferroviari
Entorn ferroviari
 • Estacions de viatgers
 • Tallers i cotxeres per a material mòbil
 • Superestructura de via
 • Electrificació i tracció ferroviària
 • Sistemes de comunicació tren-terra
 • Enclavaments i senyalització
 • Subestacions de tracció
 • Estacions de ferrocarrils exteriors
 • Estacions subterrànies de tipus convencional
 • Estacions subterrànies de gran profunditat
 • Estacions singulars d’enllaç o tipus intercanviador
 • Sistema de validació i venda
 • Centres de control
 • Equipament de túnels ferroviaris
 • Instal·lacions tècniques de seguretat
carreteres
Carreteres
 • Il·luminació
 • Ventilació de confort i d’emergència
 • Sistemes de comunicació de veu i dades
 • Telecontrol
 • Sistemes de protecció contra incendis
 • Centres de control
 • Equips i instal·lacions de túnel
 • Sistemes i xarxes de comunicacions
 • Instal·lacions tècniques de seguretat

A qui ens dirigim?

 • Administracions
 • Empreses públiques de transports
 • Operadors de telecomunicacions
 • Constructors
 • Instal·ladors
 • Altres enginyeries
 • Particulars