CONDICIONS GENERALS D’ÚS
La pàgina web activeenginyeria.cat és propietat d’Active Engineering Solutions S.L. amb NIF B-66641697 i domicili fiscal a Av. General Prim 3, local 3. 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada al moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Les condicions generals d’ús d’aquest lloc web descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Active Engineering Solutions S.L. podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informats dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Active Engineering Solutions S.L. informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions generals d’ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic active@activeenginyeria.cat.

OBJECTE
Active Engineering Solutions S.L. subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents condicions generals d’ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “política sobre protecció de dades”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús, reservant Active Engineering Solutions S.L. el dret a modificar-les en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les condicions generals d’ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les mateixes aquí disposades, s’ha d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Tots els elements textuals i gràfics que formen el lloc web són titularitat d’Active Engineering Solutions S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment per escrit d’Active Engineering Solutions S.L. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

El disseny i codi font de la pàgina pertanyen i estan protegits per la vigent normativa sobre propietat i intel·lectual i industrial. Active Engineering Solutions S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Active Engineering Solutions S.L. l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Active Engineering Solutions S.L. donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la política de privacitat i protecció de dades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Finalitat de les dades recollides i consentiment al tractament:

 • D’acord amb el que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que, mitjançant els formularis de contacte del web es recullen dades que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques (respostes a sol·licituds d’informació). Els camps marcats com de resposta obligatòria són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada. Únicament el titular tindrà accés a les seves dades i, en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.
 • L’acceptació de la política de privacitat s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc – de l’article 6 de la LOPD de l’usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

Compliment de la normativa d’aplicació

 • Active Engineering Solutions S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
 • Així mateix, Active Engineering Solutions S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment a l’usuari per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.
 • En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers d’Active Engineering Solutions S.L. i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.
 • Addicionalment, l’usuari consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, dels serveis d’Active Engineering Solutions S.L.
  En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’usuari podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos en l’apartat “Exercici de drets ARCO”.

Exercici de drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició:

 • Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web www.activeenginyeria.cat podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
 • La persona interessada podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Active Engineering Solutions S.L. amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

Active Engineering Solutions S.L.
Av. General Prim 3, local 3.
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Modificació de la política de privacitat:

 • Active Engineering Solutions S.L. es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la política de privacitat serà publicada amb raonable antelació de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Responsable del fitxer i encarregats del tractament:

 • El responsable del fitxer de dades és Active Engineering Solutions S.L., amb NIF B-66641697 i domicili fiscal a Av. General Prim 3, local 3. 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).
 • Com a encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable, Active Engineering Solutions S.L. ha contractat els serveis de hosting a NOMINALIA INTERNET S.L., que forma part de Dada (NIF: B-61553327), que proporciona els serveis de hosting de la web. Consulta la seva política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia.

Serveis oferts per tercers en aquest web:

 • Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, Active Engineering Solutions S.L. utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: NOMINALIA INTERNET S.L.
Plataforma web: WordPress.org
Plantilla per a WordPress: Salient

No vols rebre informació o desitges revocar el teu consentiment?

 • De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la teva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça active@activeenginyeria.cat. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Informació recollida:

 • Active Engineering Solutions S.L. captura la següent informació de l’usuari en la navegació del lloc web:

a) Formulari de la pàgina «Contacte», on l’usuari ha d’omplir els camps de nom, correu electrònic, assumpte i missatge.

b) Formulari de «Treballa amb nosaltres», on l’usuari ha d’omplir els camps de nom, correu electrònic, missatge i enviar l’adjunt del seu currículum professional.

c) Cookies de rastreig (veure apartat Cookies).

d) Navegació i direcció IP. Al navegar pel lloc web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor informació relativa a la direcció IP, data i hora d’accés, l’hipervincle des d’on ha accedit, el sistema operatiu i el navegador utilitzat. Aquest lloc web no utilitzarà mai la IP per identificar els seus usuaris. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites al web, per analitzar tendències, administrar el lloc, i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base de dades en el seu conjunt. En cap cas es comunicaran o cediran les dades a tercers.

 • Això no obstant, l’usuari pot donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Active Engineering Solutions, S.L. o de les dades aportades d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.
 • A l’activar un formulari de contacte, l’usuari comprèn i accepta que Active Engineering Solutions, S.L. té accés a: nom i correu electrònic, conformant un fitxer amb el nom “Usuaris web”.

Acceptació i consentiment:

 • L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’Active Engineering Solutions, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

COOKIES
El lloc web activeenginyeria.cat utilitza “cookies” en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.

MODIFICACIONS
Active Engineering Solutions S.L. es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web de forma unilateral.

HIPERVINCLES
Els hipervincles continguts en el lloc web activeenginyeria.cat poden dirigir a pàgines web de tercers. Active Engineering Solutions S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

RESPONSABILITATS
Active Engineering Solutions S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. Tampoc es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes. Active Engineering Solutions S.L. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. Active Engineering Solutions S.L. no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui a active@activeenginyeria.cat.

DURADA I ACABAMENT

 • La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Active Engineering Solutions, S.L., podrà donar per acabats o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Active Engineering Solutions, S.L. anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

DECLARACIONS I GARANTIES

 • En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir, Active Engineering Solutions, S.L. no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

FORÇA MAJOR

 • Active Engineering Solutions, S.L. no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions Generals, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul en el seu conjunt.

En aquests casos, Active Engineering Solutions S.L. procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.