ATRIBUCIONS ALS AUTORS

Aquests lloc web ha utilitzat recursos gràfics procedents de la galeria d’imatges Freepik. A continuació procedim a detallar els grafismes emprats i la seva autoria.

Imatges

active enginyers barcelona

Imatge dissenyada per Freepik

Imatge dissenyada per Freepik

Imatge dissenyada per Freepik

Imatge dissenyada per Freepik

Imatge dissenyada per Freepik

Iconografia

qui som active

Icona dissenyada per Freepik

que fem active enginyeria

Icona dissenyada per Freepik

projectes active enginyeria

Icona dissenyada per Freepik

Icona dissenyada per Freepik

entorn ferroviari

Icona dissenyada per Freepik

carreteres

Icona dissenyada per Freepik